اتصالات آیفون 5 رایگان ارائه می دهد.

Etisalat to offer iPhone 5 for free

اتصالات آیفون 5 رایگان ارائه می دهد.

iPhone 5 device. Getty images

UAE telecom operator Etisalat says that its new packages will include free iPhone 5 devices.

اپراتور مخابراتی امارات یعنی اتصالات گفت بسته های جدید این شرکت 

حاوی دستگاه های آیفون 5 رایگان  می باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید