شش عادتی که ظاهر شما را خراب می کند.

Six habits that ruin your looks

شش عادتی که ظاهر شما را خراب می کند.

Habits that ruin your looks. Thinkstock photo

Sleeping on your face or not using moisturiser may seem fairly harmless, but they are ruining your looks.

روی صورت خوابیدن و یا استفاده نکردن از کرم صورت ممکن است تا اندازه ای بی ضرر بنظر برسد ولی آنها ظاهر شما را خراب می کنند.

/ 1 نظر / 17 بازدید
fatemeh

ma k nabayad har chi k khondim ghabol konim dalile elmi biyar vaela injori matalebet mofid nis