نتیجه زندگی مهاجرین به دبی که قاچاق مواد مخدر می کنند

Dubai expat gets life for drug trafficking

نتیجه زندگی مهاجرین به دبی که قاچاق مواد مخدر می کنند

Dubai Creek beach. Thinkstock

A British expat living in Dubai is sentenced to life after he was found guilty of drug trafficking. 

یک مهاجر بریتانیایی که در دبی زندگی می کرد به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محکوم شد.

/ 1 نظر / 54 بازدید
فاطمه

برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد .