مردی که بعد از برنده شدن در مسابقه سوسک خوری مرد.

Man dies after winning roach-eating contest

مردی که بعد از برنده شدن در مسابقه سوسک خوری مرد.

Cockroaches in captivity. Thinkstock photo

The man from Florida died moments after he ate more live bugs than 30 other contestants. 

مردی از فلوریدا لحظاتی بعد از خوردن حشرات زنده بیشتر از 30 شرکت کننده دیگر مرد.

/ 0 نظر / 28 بازدید