هشدار به رانندگان امارت متحده عربی از افزایش مه .

UAE drivers warned of more fog ahead

هشدار به رانندگان امارت متحده عربی از افزایش مه .

Dubai skyscrapers. Getty images

Drivers are urged to be cautious as weatherman forecast foggy conditions will persist across the UAE.

درخواست رانندگی با احتیاط بیشتر به خاطر پیش بینی هوا شناسی از شرایط مه که در سرتاسر امارت متحده باقی می ماند.

/ 0 نظر / 14 بازدید