# مقالات_ترجمه_شده_و_قابل_ارائه

نمونه مقالات ترجمه شده و قابل ارائه

http://cloud.zigur.com/public.php?service=files&t=3c7b8c77e1479c2f2ca1bf6a962db68a&download     Fuzzy Expert Systems and Fuzzy صفحات 168 تا 197   فصل های 9 و 10     http://cloud.zigur.com/public.php?service=files&t=2ea9e6f609501c4e30c3cd5d8ec5c622&download   Introduction to Wireless Sensor     http://cloud.zigur.com/public.php?service=files&t=e00d4556b004ffb1abce1063dbd771f7&download   PROCESS DESCRIPTION - ISOMERIZATION ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید